Έκθεση ξυλοσύνθεσης και ξυλογλυπτικής με θαλασσόξυλα του Κώστα Γεωργιάδη
πρόσκληση