Πρόσκληση στο "Πνευματικό Διήμερο Πολιτισμου"

πρόσκληση  πρόγραμμα σημείωμα για το διήμερο