ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ "ΚΟΖΑΝΙΤΟΛΟΓΙΟ"
ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ