Παρουσίαση βιβλίου του Β. Π. Καραγιάννη «Συγκεχυμένες Αγάπες»

Παρουσίαση βιβλίου του Β. Π. Καραγιάννη «Συγκεχυμένες Αγάπες». (Συνδιοργανωτές: Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοζάνης και Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Κοζάνης).