Παρουσίαση του βιβλίου: «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1922-1930)
Παρουσίαση του βιβλίου: «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1922-1930) - Από την αντιπαλότητα στην συνδιαλλαγή», του Δρ. Σταύρου Χ. Γιωλτζόγλου, Συμβούλου Εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη. Πρόσκληση