Διάλεξη με Θέμα: «ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ- Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Κρίσης».
ΕΠΙ Λογιστική:  Διάλεξη με Θέμα: «ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ- Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Κρίσης». Πρόσκληση