Ολυμπιακές Δάδες (1936-2008) από την ιδιωτική συλλογή του κ. Αθανάσιου Κριτσινέλη
Από 20-2-2012 έως 30-3-2012 με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την ίδρυσή του, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργάνωσε περιοδική έκθεση, στη νέα πτέρυγα του Ιστορικού - Λαογραφικού & Φ. Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης με θέμα: «Ολυμπιακές Δάδες (1936-2008) από την ιδιωτική συλλογή του κ. Αθανάσιου Κριτσινέλη». (Συνδιοργανωτές: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης). Πρόσκληση και Φωτογραφία