Έκθεση Χαρακτικής
20-5-2012 έως 27-5-2012: Έκθεση Χαρακτικής Ενηλίκων του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης. Πρόσκληση