Εκδήλωση με θέμα: ”Προλεγόμενα πάνω στα πρωτεία της Παιδείας έναντι της στρατιωτικής και
  οικονομικής ισχύος στην υπεράσπιση του Έθνους”.  πρόσκληση  αφίσα