Εκδήλωση με θέμα: η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα Βελεστινλή

Αφίσα